โรงพยาบาลทุ่งใหญ่

..อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน..โทร 075-489125..