โรงพยาบาลทุ่งใหญ่

...อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน...โทร..075-489125..