โรงพยาบาลทุ่งใหญ่

ขอแสดงความยินดีกับ..นายแพทย์สวรรค์ กาญจนะ..ในโอกาสไปรับตำแหน่งใหม่..ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง....