โรงพยาบาลทุ่งใหญ่

..อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน..โทร 075-489125..วันนี้ 21-09-61 ขอเชิญเจ้าหน้าที่..ทุกๆท่าน..เข้าประชุมพร้อมกัน เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัยปริสุทโธ โรงพยาบาลทุ่งใหญ่...