โรงพยาบาลทุ่งใหญ่

...อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน...โทร..075-489125..14 มกราคม 2562..ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยแพทย์พระราชทาน..ตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช