ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ(จ้างเหมา)
วัน 19/04/2022 เวลา 10:08
หัวข้อ: ประกาศรับสมัครงาน


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ของโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งพนักงานธุรการบทความนี้มาจาก โรงพยาบาลทุ่งใหญ่
http://www.home.thungyaihospital.org

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://www.home.thungyaihospital.org/modules.php?name=News&file=article&sid=160